Fjarðabyggð – Sjálfstæðisflokkur á móti lækkun skólamáltíða í grunnskólum

Fjarðabyggð – Sjálfstæðisflokkur á móti lækkun  skólamáltíða í grunnskólum

Fræðslunefnd hefur fyrir sitt leyti samþykkt gjaldskrá fyrir skólamat í grunnskólum vegna 2019 og vísar afgreiðslu til bæjarráðs. Gjaldskrá fyrir skólamat í grunnskólum helst óbreytt frá samþykktri gjaldskrá frá 1. október 2018. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins greiðir atkvæði á móti og leggur fram eftirfarandi bókun:

“Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lýsir yfir ánægju sinni með að í tillögum meirihlutans í fræðslunefnd eru ekki lagðar til hækkanir á gjaldskrám leikskóla og frístundaheimila. Hins vegar getur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í fræðslunefnd ekki samþykkt lækkun á skólamáltíðum um 33% eða úr 450 kr. í 300 kr. Lækkun sem er áætluð um 25 milljónir króna.
Í fyrsta lagi eru óskir fræðslunefndar umfram úthlutaðan ramma tugir milljóna króna. Óskir sem m.a snúa að auknu fé í kennslutímamagn, stuðningsfulltrúa, frístundaheimili, aukið stöðugildi námsráðgjafa, vinnufatnað skólaliða og tímamagni tónlistarskóla. Liggur því ljóst fyrir að víða er þörf á auknu fé í starfi fræðslustofnana Fjarðabyggðar.
Í öðru lagi þá verður að líta á heildarmyndina á þeirri vegferði sem meirihluti fræðslunefndar er á. 33% lækkun á skólamáltíðum er einungis fyrsta skref meirihlutans í að bjóða uppá fríar skólamáltíðir í grunnskólum Fjarðabyggðar og því má áætla að heildarútgjöld sveitarfélagsins eftir 3 ár aukist um 100 milljónir vegna þessa.
Í þriðja lagi verður að líta til þeirrar matarsóunar sem kann að eiga sér stað þegar að máltíðir verða að fullu fríar. Erfitt eða ómögulegt verður að áætla hve margir eru í fæði á hverjum tíma og því er mikil hætta á að matarsóun verði meiri og kostnaður sveitarfélagsins aukist þegar að rukkað verður fyrir hvert einasta barn í grunnskólum Fjarðabyggðar.
Í fjórða lagi er með mun ódýrari hætti, í samvinnu við félagsmálasvið Fjarðabyggðar og skólayfirvöld í hverjum skóla, hægt að tryggja að öll börn fái mat í grunnskólum Fjarðabyggðar.
Fulltrúum meirihlutans er tíðrætt um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þessu tengt en Barnasáttmálinn gerir einmitt ríka kröfu til foreldra um ábyrgð á börnum sínum sbr. 18.grein sáttmálans þar sem segir m.a: Aðildarríki skulu gera það sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að sú meginregla sé virt að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og koma því til þroska. Foreldrar, eða lögráðamenn, ef við á, bera aðalábyrgð á uppeldi barns og því að barni sé komið til þroska. Það sem barninu er fyrir bestu skal vera þeim efst í huga. og í 27.grein sáttmálans segir m.a: Aðildarríki viðurkenna rétt hvers barns til lífsafkomu sem nægir því til að ná líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðilegum og félagslegum þroska. Foreldrar eða foreldri, eða aðrir sem ábyrgir eru fyrir uppeldi barns, bera höfuðábyrgð á því í samræmi við getu sína og fjárhagsaðstæður að sjá barni fyrir þeim lífsskilyrðum sem eru því nauðsynleg til að komast til þroska.

Í ljósi þessa hvetur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í fræðslunefnd meirihluta nefndarinnar að endurskoða ákvörðun sína varðandi lækkun á skólamáltíðum og einbeita sér frekar að því að fé til fræðslumála fari í að rækja lögbundnar skyldur sveitarfélagsins við nemendur grunnskólanna sem og aðra íbúa sveitarfélagsins.

Fulltrúar meirihlutans leggja fram eftirfarandi bókun:
Meirihluti fræðslunefndar hafnar tillögu Sjálfstæðisflokksins og vísar í ákvæði í meirihlutasáttmála Framsóknarflokks og Fjarðalista um gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Gjaldfrjálsar skólamáltíðir eru miklvægt jafnréttis og velferðarmál og er um að ræða lykilatriði í meirihlutasáttmálanum. Meirihluti fræðslunefndar vill einnig undirstrika að aukin framlög til fræðslumála í fjárhagsáætlun nefndarinnar eru að langmestu leyti til komin vegna fjölgunar barna í sveitarfélaginu og vegna launaskuldbindinga kjarasamninga.”


Tengdar greinar

Tilraun gerð við að ná Green Freezer á flot

Nú fyrir stundu gerði varðskipið Þór tilraun við að ná flutningaskipinu Green Freezer á flot. Tilraunin misheppnaðist, og svo virðist

Síðasti mánuður vetrar

Einmánuður, sem hefst í dag, er síðasti mánuður vetrar og tekur við af góu. Hann hefst á þriðjudegi á bilinu

Hreyfingar í húsnæðismálum í Fjarðabyggð

Fjarðabyggð hefur samþykkt að selja Fylki ehf ófrágengna sökkla við Skólaveg 98 til 112 á Fáskrúðsfirði. Bæjarstjóra hefur verið falið

Engar athugasemdir

Skrifa athugasemd
Engar athugasemdir! Þú getur verið fyrst/ur til skrifa við þessa færslu!

Skrifa athugasemd

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.